Toyota Yaris có đặc điểm gì nổi bật?

Toyota Yaris có đặc điểm gì nổi bật? Toyota cho ra đời 2 thế hệ xe Yaris đó là Yaris G và E. So về thiết kế thì hai dòng xe này không có sự khác biệt là lớn. Mỗi dáng xe đều mang phong cách thể thao giúp cho việc di chuyển trên đường... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑